golf sport club golf and sport club hosport home kontakty
HLAVNÍ STRANA ČLENSTVÍ AKCE FOTOGALERIE KONTAKT


icon
HoSPORT


icon
Letní dovolená na lodi, potápění a jiná zábava v Chorvatsku - ostrov Krk


Letní dětský tábor Velké Skaliny

 

Novinky

Pozvání na volební valnou hromadu 21.2.2019

Markus Wischenbart Vážení přátelé, členové klubu,

Srdečně Vás zdravím na prahu dalšího roku naší lidské i golfové existence a přeji Vám v tomto roce jen ty nejkrásnější osobní i golfové zážitky v nastávající sezóně. A ta – jako každý rok – začíná velkou klubovou schůzí. Chci Vás proto tímto jménem představenstva klubu pozvat na výroční valnou hromadu Golf & Sport Club HoSPORT.

A nebude to valná hromada jen tak obyčejná. Klub letos začal druhé desetiletí své existence a tak uplynulo totiž již dalších pět roků od té druhé volební, na které byly zvoleny současné orgány klubu: volební období je dle našich stanov právě pětileté. A tedy tato výroční členská schůze a valná hromada klubu (nyní jsme podle Občanského zákoníku „spolek“) bude schůzí volební.

Dovoluji si Vás tedy současně požádat o nominace členů klubu na členy představenstva - musíme zvolit tříčlenné představenstvo klubu – a tři členy revizní komise + jeden náhradník (zde jde v podstatě o formalitu, zatím neměla co řešit, nicméně stanovy ji vyžadují). Připomínám, že zájemci či nominanti na členství v orgánech klubu musí splňovat tři podmínky: musí mít věk minimálně 23 roků, musí být řádnými členy nebo čestným členem našeho klubu a musí se svou účastí v orgánech klubu vyslovit souhlas, a to na předepsaném tiskopisu formou ověřeného podpisu. Z toho důvodu bude na jednání přítomen i advokát Mgr. Jiří Čech, který na místě podpisy ověří a ověří rovněž usnesení valné hromady.

Pro úplnost konstatuji, že stávající představenstvo je tvořeno předsedou představenstva a presidentem klubu Ing. Karlem Masopustem, členem představenstva a vicepresidentem klubu Petrem Honsou a členem představenstva a předsedou STK klubu Mgr. Karlem Masopustem. Šéfem kontrolní komise je potom Pavel Lechner.

Dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na jednání

Volební valná hromadu Golf & Sport Club HoSPORT z.s.

spojená se schválením nových stanov a navazujícím seminářem o praktickém uplatnění nových pravidel golfu která se bude konat ve čtvrtek 21. února od 17:30 v salónku restaurace HoSPORT.

Jako obvykle, již před zahájením je možno hotově uhradit členské příspěvky na rok 2019 (tedy pokud jste je již neuhradili bankovním převodem) a převzít si obvyklý klubový benefit ( třicet poukázek na golfový driving HoSPORT) a tentokrát js,e pro Vás zajistili i něco navíc :

Nová pravidla golfu platná od 1.1.2019 !!!

Program valné hromady:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. Zhodnocení uplynulé sezóny, zejména účasti našeho týmu mužů na Jihočeském mistrovství a výsledků turnajové série O KASTROL NUDLÍ 2018

3. Schválení účetní závěrky za rok 2018

4. Projednání a schválení upravených a doplněných stanov klubu

5. Volby orgánů klubu

6. Informace o akcích připravovaných na rok 2019

7. Diskuze, různé

8. Večeře, posezení s přáteli

9. A možná: pokud potvrdí účast minimálně 20 členů !!! : pravidlový seminář věnovaný primárně změnám golfových pravidel a jejich praktické aplikaci pod vedením lektora ČGF

V příloze e-mailu s pozvánkou najdete návrh nových stanov upravených podle současné legislativy.

Připomínám: Podmínkou řádné účasti na valné hromadě klubu je uhrazení členského příspěvku za rok 2019, proto Vás vyzýváme k úhradě tohoto členského příspěvku. Bohužel musím několik z Vás vyzvat i k doplacení příspěvku za rok 2018 … ti, kterých se to týká jistě ví o co běží.

Příspěvky jsme pro letošní rok ponechali na loňské úrovni, tzn. členský příspěvek činí 3 500,- Kč a výše příspěvku pro člena do 18 let 1 500,- Kč, Několik členů z různých důvodů požádalo o statut udržovacího členství, tito členové klubu uhradí na rok 2019 členský příspěvek pouze 1000,- Kč, jsou srdečně zváni na valnou hromadu, nemají ale hlasovací právo a nárok na benefit.

Žádám Vás tímto o úhradu členského příspěvku na bankovní účet klubu, č. ú. 227694684/0300 (variabilní symbol = registrační číslo člena). Příspěvek je rovněž možné uhradit v hotovosti před zahájením valné hromady.

S přátelským pozdravem Ing. Karel Masopust, president klubu

© 2009 - 2024 Golf & Sport Club HoSPORT Všechna práva vyhrazena    ||    WebDesign, programming & hosting by 1K Design! Reklamní předměty Reklamní propisky, reklamní tužky Zboží pro domov